Tulips (“Tulpen”), 2006. Oil on canvas, 110 x 100 cm.

As a symbolic form, ‘water’ is not painted in the painting but given a presence by a double reference: the leave on it and behind it, and the landscape behind and therefore on it as well. The one cannot exist without the other, just as Kandinsky’s ‘red horse’ needed a second. The painting Tulips (2006) derives its effect from the same plan, but without having to make any other references to ‘water’. (Meuwissen, Abstract Affairs, 2012).

Over schilderij “Tulpen” (fragment):

Als symbolische vorm wordt ‘water’ zelf op het schilderij niet geschilderd maar aanwezig gesteld door een dubbele aanwijzing: de bladeren erop en erachter en het landschap erachter en dus ook erop. Het een kan niet zonder het ander, zoals een ‘rood paard’ bij Kandinsky een tweede nodig had gehad. Het schilderij Tulpen (2006) ontleent zijn werking aan hetzelfde schema maar zonder verder nog naar ‘water’ te verwijzen. (Meuwissen, Abstracte Zaken, 2012).

Bovenstaand is een citaat uit het artikel ‘Abstracte Zaken’ (2012) van Joost Meuwissen.